MENGENAI SITI AMINAH

Imam Muhammad Yusuf al-Shalihi al-Syami dalam kitabnya Subulul Huda Wa al-Rasyād Fī Sīrati Khair al-Ibād dalam bab Wafatnya Aminah Binti Wahab Juz 2, menukil riwayat Abu Nuaim tentang syair Siti Aminah:

بارك فيك الله من غلام # يا ابن الذي من حومة الحمام
نجا بعون الملك المنعام # فودي غداة الضرب بالسهام
بمائة من إبل سوام # إن صح ما أبصرت في منامي
فأنت مبعوث إلى الأنام # من عند ذي الجلال والاكرام
تبعث في الحل وفي الحرام # تبعث بالتحقيق والإسلام
دين أبيك البر إبراهام # تبعث بالتخفيف والإسلام
أن لا تواليها مع الأقوام # فالله أنهاك عن الأصنام

Engkau adalah seorang anak yang telah diberkahi Allah, wahai anak yang telah selamat dari kematian… Engkau telah selamat dengan pertolongan Yang Mahakuasa, Maha Memberi segala nikmat…engkau telah ditebus dari pukulan pedang… Dengan seratus unta yang gemuk… Sungguh benar apa yang telah aku lihat di dalam mimpi tentangmu…. Engkau akan diutus kepada segenap makhluk sebagai seorang nabi dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia.. Engkau diutus tentang halal dan haram, engkau akan diutus dengan kebenaran dan dengan Islam… Agama moyangmu yang baik, yaitu Ibrahim. Agar jangan bersama kaum-kaum itu engkau bersandar kepada berhala-berhala itu… Continue reading MENGENAI SITI AMINAH

MASALAH ABDULLAH BIN ABDUL MUTHTHALIB ITU MUDAH

images (5)

Ini yang dijawab oleh Abdullah bin Abdul Muththalib (ayahanda Nabi SAW) saat diajak berhubungan badan oleh Fatimah binti Murr al-Khats’amiyyah:

اما الحرام فالممات دونه# فالحل لاحل فاستبينه
فكيف لي الامر الذي تبغينه

Daripada melaksanakan hal yang haram mendingan saya mati saja# karena hal yang halal tak perlu dijelaskan lagi# Bagaimana mungkin saya menuruti kemauanmu Continue reading MASALAH ABDULLAH BIN ABDUL MUTHTHALIB ITU MUDAH